ATHEIST’S DIARY / ATEİSTİN GÜNLÜĞÜ

Şubat 16, 2009

Tanrı’nın olmadığı nasıl söylenir ?

Tanrı’nın olmadığı nasıl söylenebilir ?

Bir şeyin varolmadığı nasıl söylenebilir?

İnançlılar, ateizmin “Tanrı’nın varolmadığı” iddiasında bulunduğunu düşündüklerinden, sıkça bu tür sorular sorarlar. Herhangi bir şeyin, hele de Tanrı gibi varlığın, varolmadığının kanıtlanamayacağını iddia ederler. (more…)

Zorlama var mı ? Yok mu ?

Filed under: İslam'da Çelişkiler — k1z1l @ 2:19 pm

Dinde zorlama var mıdır ? Yok mudur ?

(more…)

” Türkler istese de .. “

KUR’AN’A VE MUHAMMED’E GÖRE TÜRKLER İSTESELER DE MÜSLÜMAN OLAMAZLAR

Tevrat’ın Tanrı’nın son derece “ırkçı” olduğunu hemen herkes bilir. Kimi araştırmacılar, bu “Tanrı”daki özelliğin, Yahudilik için “yararlı” olduğunu da savunurlar. Ne var ki, şu da gerçek: Bugün, “yahudiler”in sergiledikleri tüyler ürpertici ve insanlık dışı acımasızlıklarda , Tevrat’taki “Tanrı”nın(Yehova) ilkel, katı bir ırkçı oluşunun payı az değildir.

“KITALUT-TURK” HADISLERINDEN… “Müslümanlar, Türklerle kesin öldüreşecekler.”

Kur’an’ın “Tanrı”sının ırkçılığı

Tevrat’ınkinin “ırkçılığı”nı herkes bilir de, “Kur’an’ın Tanrı’sı”nın “ırkçılığı”nı çoğu kimse bilmez. (more…)

Dikili taş yığını !

Müslümanlar günde beş kere şeyten işi pisliğe tapıyorlar. Ben demiyorum…
Şizofren muhammed diyor ..

Maide 90 – Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki, kurtuluşa eresiniz.

Bu ayette put anlamında olan sanem, veya vesen yok.Dikili taşlar diyor.Hani put anlamında olan bir sözcük olsa idi size kıvırma şansı çıkabilirdi ama allah-varsa eğer- öyle bir cümle kullanmış ki bu şansınızı yok etmiş.

user posted image

Şu resme iyi bakın. Kabe dikili bir taş yığını.

Çelişkinin Allah’ı !

Çelişki’nin ALLAH’I

Bakara-106 ‘Herhangi bir Ayet’in hükmünü yürürlükten kaldırır veya unutturursak, onun yerine daha hayırlısını veya benzerini getiririz. Allah’ın herşeye gücünün yettiğini bilmezmisin?’


Bakara-106 da böyle söylenirken, aşağıdaki Ayet’lerde farklı söylenir;

Fatır-43 ‘… Hayır! sen Allah’ın kanununda değişiklik bulamazsın. Sen Allah’ın kanununda asla bir döneklik bulamazsın.’ – Fetih-23 ‘… Allah kanununda hiçbir değişiklik bulamazsınız.’ Ayrıca Yunus-64, Fetih-23, En’am-115, Ahzab-62′de de aynı hükümler bulunmaktadır.

Açıklamayı müslümanlara bırakıyorum .

Şubat 15, 2009

Ateizmin çeşitleri var mıdır?

Filed under: Objektifliğe ilk adımlar .. — k1z1l @ 10:37 pm

Ateizmin çeşitleri var mıdır?

George H. Smith’in sınıflandırmasına göre ateizmin “negatif ateizm” ( ya da “zayıf ateizm”) ve “pozitif ateizm” (ya da “güçlü ateizm”) olarak iki çeşidi vardır. Negatif ateizm, Tanrı’nın varolmasını prensip olarak mümkün görmekle beraber, varolduğuna dair hiçbir gerekçe bulunmadığı gerekçesiyle Tanrı’yı reddeder.

(more…)

Ateizm nedir?

Filed under: Objektifliğe ilk adımlar .. — k1z1l @ 10:34 pm

Ateizm nedir?

Ateizm, Tanrı inancının reddidir. Tanrı fikrine dayalı “Teist” dünya görüşünü kabul etmemek demektir. Yani “Tanrı’ya inanmamak”, yada “Tanrı inancının yokluğu” anlamına geldiği söylenebilir.

Ateizm Tanrı’nın “varolmadığına inanmak” demek değildir. Tanrı’nın “varolduğuna inanmamak” demektir. Bu noktaya dikkat ediniz, çünkü bu önemli bir fark. Ateizm bir “inanç” değildir. Fazladan bir açıklama, yada bir öneri sunmaz ateizm. Ateizm yalnızca, belli bir inancın yokluğu demektir.

Sorgulamadan hiç bir şeye inanmayın ..

Filed under: Objektifliğe ilk adımlar .. — k1z1l @ 10:27 pm

Son günlerde ülkemiz tam bir kaos ortamı içerisinde kalmıştır . Bu durumun en önemli sebeplerinden birisi bazı kişiler veya kurumların kendine rant sağlaması amacıyla dinleri veya etnik kimlikleri alet etmesi ve halkın dini/etniki duygularını adeta sömürmesidir . Halkımızın dini babadan kalma hırka gibi sorgulamadan direk giymesi de buna ortam hazırlamaktadır zaten . Diğer sebepler sırasıyla ; yolsuzluklar , sorumsuzluklar diye sıralanabilir . Konumuzdan sapmadan özüne inmek gerekirse söylemek istediğimiz şey şu ; hiç bir şeye ( bu bir din olabilir , parti olabilir , tez olabilir ) sorgulamadan inanmayın … (more…)

WordPress.com'da Blog Oluşturun.