ATHEIST’S DIARY / ATEİSTİN GÜNLÜĞÜ

Temmuz 7, 2009

Fiyaskolar Literatürü

Uzun ve uğraş isteyen birkaç günlük araştırmalarım ve incelemelerim sonucunda bir fiyaskolar literatürü olan kuranın arşivini çıkartmak istedim …

Yeni incelemeler sonucunda ortaya çıkan sonuçlar daha sonradan arşive eklenecektir.

Şimdi sizi dilediğini saptıran , dilediğini doğru yola ileten allahın kelamıyla baş başa bırakmak istiyorum…

Saygılarımla…


Enam
123. Böylece biz, her kasabada, oralarda bozgunculuk yapmaları için, günahkârlarını liderler yaptık. Onlar yalnız kendilerini aldatırlar, ama farkında olmazlar.

125. Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslâm’a açar; kimi de saptırmak isterse göğe çıkıyormuş gibi kalbini iyice daraltır. Allah inanmayanların üstüne işte böyle murdarlık verir.

Tevbe
109. Binasını Allah korkusu ve rızası üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır, yoksa yapısını yıkılacak bir yarın kenarına kurup, onunla beraber kendisi de çöküp cehennem ateşine giden kimse mi? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

İbrahim
22. (Hesapları görülüp) iş bitirilince, şeytan diyecek ki: “Şüphesiz Allah size gerçek olanı vâdetti, ben de size vâdettim ama, size yalancı çıktım. Zaten benim size karşı bir gücüm yoktu. Ben, sadece sizi (inkâra) çağırdım, siz de benim davetime hemen koştunuz. O halde beni yermeyin, kendinizi yerin. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz! Kuşkusuz daha önce ben, beni (Allah’a) ortak koşmanızı reddettim.” Şüphesiz zalimler için elem verici bir azap vardır.
[ Daha önce allaha restin kralını çeken , sonrasında ‘dönen’ şeytan ]

Şuara
210. O’nu (Kur’an’ı) şeytanlar indirmedi.

211. Bu onlara düşmez; zaten güçleri de yetmez.

212. Şüphesiz onlar, vahyi işitmekten uzak tutulmuşlardır.

[ Vahyi işitmekten uzak tutulmuş ‘şeytanlar’ , sınava ne derece tabi tutulabilir ? ]

Maide
12. Andolsun ki Allah, İsrailoğullarından söz almıştı. (Kefil olarak) içlerinden on iki de başkan göndermiştik. Allah onlara şöyle demişti: Ben sizinle beraberim. Eğer namazı dosdoğru kılar, zekâtı verir, peygamberlerime inanır, onları desteklerseniz ve Allah’a güzel borç verirseniz (ihtiyacı olanlara Allah rızası için faizsiz borç verirseniz) andolsun ki sizin günahlarınızı örterim ve sizi, zemininden ırmaklar akan cennetlere sokarım. Bundan sonra sizden kim inkâr yolunu tutarsa doğru yoldan sapmış olur.
[ Parantez içerisinde açıklamayı sündürerek işin içinden çıkılmaya çalışılmış fakat allaha borç vermekten nasıl ihtiyacı olanlara borç vermek çıkarılmış , anlayamadım… Ayrıca , allahın borca ihtiyacı mı var ? ]

18. Yahudiler ve hıristiyanlar “Biz Allah’ın oğulları ve sevgilileriyiz” dediler. De ki: Öyleyse günahlarınızdan dolayı size niçin azap ediyor? Doğrusu siz de O’nun yarattığı insanlardansınız. O, dilediğini bağışlar ve dilediğine azap eder. Göklerde, yerde ve ikisinin arasında ne varsa mülkiyeti Allah’a aittir. Sonunda dönüş de ancak O’nadır.
[ Dilediğini bağışlar , dilediğine azap eder .. İlginç ]

Şura
7. Şehirlerin anası (olan Mekke’de) ve onun çevresinde bulunanları uyarman ve asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları korkutman için, sana böyle Arapça bir Kur’an vahyettik. (İnsanların) bir bölümü cennette, bir bölümü de çılgın alevli cehennemdedir.
[ Mekke’ye inmiş bize ne ? ]

Yasin
9. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık, artık göremezler.

10. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar.
[ Artık göremezler , uyarsan da uyarmasan da birdir , inanmazlar … ( Ama bu haksızlık ! ) ]

11. Sen ancak zikre (Kur’an’a) uyan ve görmeden Rahmân’dan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini, bir mağfiret ve güzel bir mükâfatla müjdele.

Fatır
8. Kötü işi kendisine güzel gösterilip de onu güzel gören kimse (kötülüğü hiç istemeyen kimseye benzer) mi? Allah dilediğini sapıklığa yöneltir, dilediğini doğru yola iletir. O halde onlar için üzülerek kendini helak etme. Allah onların ne yaptıklarını biliyor.
[Allah dilediğini sapıklığa yöneltir. Sonra da niye sapıklaştınız der , sorgular ]

Saffat
48. Yanlarında bakışlarını kendilerinden ayırmayan iri gözlü dilberler.

49. Sanki onlar örtülüp saklanmış yumurtalar gibidirler.
[ Yumurtalar ? .. İnansam mı ne yapsam acayip tahrik oldum ! ]

Ahzab
32. Ey Peygamber hanımları! Siz, kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer (Allah’tan) korkuyorsanız, (yabancı erkeklere karşı) çekici bir eda ile konuşmayın; sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılır. Güzel söz söyleyin.

33. Evlerinizde oturun, eski cahiliye âdetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekâtı verin, Allah’a ve Resûlüne itaat edin. Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden, sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.
[ Kadınsan kadınlığını bil evinde otur ! ]

51. Onlardan dilediğini geriye bırakır, dilediğini de yanına alırsın. Boşadığın hanımlarından arzu ettiğini tekrar yanına almanda, senin üzerine bir günah yoktur. Böyle yapman onların mutlu olmalarına, üzülmemelerine ve hepsinin, senin verdiklerine razı olmalarına daha uygundur. Allah, kalplerinizde olanı bilir. Allah hakkıyle bilendir, halîmdir.

52. Bundan sonra artık başka kadınlarla evlenmen, elinin altında bulunan cariyeler hariç, güzellikleri hoşuna gitse bile, bunların yerine başka hanımlar alman sana helâl değildir. Allah her şeyi gözetler.
[ Cariyeler hariç canım , istediğin kadar cariye al .. ]

56. Allah ve melekleri, Peygamber’e çok salevât getirirler. Ey müminler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.
[ Allah peygamberine tapıyor , ne hoş .. ]

57. Allah ve Resûlünü incitenlere Allah, dünyada ve ahirette lânet etmiş ve onlar için horlayıcı bir azap hazırlamıştır.
[ Allahı incitmek ?!? .. ]

Nisan 23, 2009

Allah(!) Arap Efendilerimizi Yüceltsin !

Filed under: İslam'da Çelişkiler,İslam'ın Gerçek Yüzü .. — k1z1l @ 8:08 am

Milliyetçiliği sırf oy için İslamcılıkla sentezleyen partilerin ve insanların okuması gereken çok ama çok kısa bir metin (alıntı) ;

İsmim Arap, dinim Arap, yedi ceddimin isimleri Arap, bayramlarım Arap, Peygamberim Arap, validelerim Arap, evliyalarim Arap, kutsal kitabım Arap, Allahım Arap, Allah’ımın dili ve 99 ismi Arap, En kutsal dini tapınağım Ka’be Arap, ahiretteki dilim yine Arap.

Ne mutlu Türküm Diyene (!)

Ben Türk’üm , Ateistim , Araplaşmam ! Eğer inanırsam .. Şu dünyada inanacağım tek din Göktanrının dinidir ! Kesinlikle Arab’ın dini değil … !

Nisan 22, 2009

Allah’ın Fizik Bilgisi (!)

Filed under: İslam'da Çelişkiler — k1z1l @ 7:40 pm

Muhammed Kuran’da cehennem azabını anlatırken bir çok yerde demirden söz eder. Örneğin biz kafirler için cehennemde boynumuza geçirilmesi için demir halkalar hazırlanmış ve yine demir bir kamçı ya da topuz ile sırtımıza vurulacak.

Örnek olarak şu ayetlere göz gezdirelim;

Insan 4. Şüphesiz biz, kâfirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık.

Mümin 72. O zaman onlar, boyunlarında demir halkalar ve zincirler olduğu halde kaynar suda sürüklenecekler, sonra da ateşte yakılacaklardır.
(more…)

Bektaşi Fıkraları : 2

Filed under: İslam'da Çelişkiler — k1z1l @ 7:09 pm

Alevi – Bektaşi mizahının en ünlü fıkralarından biri nedir?..

Yineleyelim:

Bektaşi bir gün nasılsa camiye girmiş, imam efendi konuşuyor:

– Allah ne yerdedir, ne göktedir, ne sağdadır, ne soldadır…
(more…)

Şubat 16, 2009

Zorlama var mı ? Yok mu ?

Filed under: İslam'da Çelişkiler — k1z1l @ 2:19 pm

Dinde zorlama var mıdır ? Yok mudur ?

(more…)

Çelişkinin Allah’ı !

Çelişki’nin ALLAH’I

Bakara-106 ‘Herhangi bir Ayet’in hükmünü yürürlükten kaldırır veya unutturursak, onun yerine daha hayırlısını veya benzerini getiririz. Allah’ın herşeye gücünün yettiğini bilmezmisin?’


Bakara-106 da böyle söylenirken, aşağıdaki Ayet’lerde farklı söylenir;

Fatır-43 ‘… Hayır! sen Allah’ın kanununda değişiklik bulamazsın. Sen Allah’ın kanununda asla bir döneklik bulamazsın.’ – Fetih-23 ‘… Allah kanununda hiçbir değişiklik bulamazsınız.’ Ayrıca Yunus-64, Fetih-23, En’am-115, Ahzab-62′de de aynı hükümler bulunmaktadır.

Açıklamayı müslümanlara bırakıyorum .

WordPress.com'da Blog Oluşturun.